بسم الله الرحمن الرحیم

کسب عنوان ششمی جهان توسط سجاد زارعیان اسکواش باز جوان کشورمان چشم اندازی روشن برای موفقیت های بعدی ورزشکاران این رشته ترسیم کرد.

وزارت ورزش و جوانان ضمن تقدیر از تلاش این ورزشکار ۱۹ ساله کشورمان به خاطر این موفقیت امیدوار است این عنوان سراغازی برای فتح سکوهای افتخار برای سایر ورزشکاران این رشته باشد.

سجاد زارعیان بر اساس آخرین رده بندی فدراسیون بین المللی اسکواش در جایگاه ششم جهان ایستاد.