علیرضا دبیر خبر داد:

افزایش ۴ برابری بودجه مترو در شورای چهارم

علیرضا دبیر

علیرضا دبیر فعالیت‌های انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران را در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورا تشریح کرد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص فعالیت های انجام شده در این کمیسیون ها را تشریح کرد: فعالیت‌های انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی وذیحسابی  بوده است. در بخش برنامه یکی از اقدامات مهمی که انجام شد بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ بود. همچنین شهرداری تهران ملزم شد به تنظیم بودجه‌های سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی برنامه عملیاتی پنج ساله که این مسئله پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه اتفاق نیفتاده بود.  

وی افزود: تشکیل کمیته پایش برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران با حضور دبیران کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران و اخذ و بررسی گزارش عملکرد برش سالیانه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران طی سال‌های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ از دیگر اقدامات این کمیسیون در دوره چهارم بوده است.

دبیر در ادامه با اشاره به محوریت بودجه و تصویب تبصره ۳۷ بودجه گفت: تصویب تبصره ۳۷ بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین مصوبه مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ مبنی برالزام شهرداری تهران به تنظیم بودجه‌های سالیانه منطبق بر مشارکت شهروندان با رویکرد محله‌محوری و همچنین الزام شهرداری تهران به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالیانه منطبق با عملکرد (بودجه‌ریزی عملیاتی) از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

  رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به  تدوین اعتبارات در بودجه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تدوین اعتبارات هزینه‌ای مبتنی بر عملکرد، به تفکیک واحدهای تابعه شهرداری تهران شامل ماموریت، طرح، برنامه و فعالیت بوده و همچنین پیش‌بینی اعتبارات پروژه‌های سرمایه‌ای شامل اهداف کمی مشخص، مقدار اهداف کمی، هزینه واحد، سال شروع و خاتمه، عملکرد سنوات قبل و اعتبارات مصوب سال جاری و سال آینده را شامل شده است.

علیرضا دبیر گفت: طبقه‌بندی هزینه‌ها مبتنی بر نظام هفت فصل هزینه به جای نظام مواد بیست‌گانه، تعیین و تصویب سیاست‌های کلی و الزامات تدوین بودجه سنواتی در شورای اسلامی شهر تهران، تنظیم بودجه مربوط به هزینه‌های نگهداشت شامل آسفالت، جداول، سنگدال در سال ۱۳۹۶ و تهیه و تدوین بودجه شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از قالب اکسل به سیستم جامع تحت وب در سال ۱۳۹۴ از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

دبیر به بررسی بودجه در سنوات مختلف شورا اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ بررسی و تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به همراه بودجه عمومی شهرداری تهران در پایان بهمن‌ماه انجام و در سال‌های بعد نیز بدین روال انجام پذیرفت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روند رو به کاهش اصلاحیه‌های بودجه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران گفت: قطعا یکی از افتخارات شورای چهارم کاهش مبلغ اصلاحیه‌هایی بوده که شهرداری در پایان هر سال به شورا ارائه می‌کرد.  در سال ۱۳۹۲ بودجه مصوب شهرداری ۱۳۸۹۷ میلیارد تومان بود که در پایان سال شهرداری ۴۷۲۶ میلیارد تومان اصلاحیه به شورای شهر آورد و در سال ۱۳۹۳ بودجه مصوب شهردای ۱۵۸۴۵ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۳۴۱۵ میلیارد تومان اصلاحیه به شورا شهر ارائه شد و همچنین در سال ۱۳۹۴ بودجه مصوب ۱۷۲۱۹ میلیارد تومان بود که اصلاحیه‌ای که در پایان سال ارائه شد ۱۰۵۰  میلیارد تومان بود و در سال آخر شورا یعنی سال ۹۵ بودجه مصوب ۱۷۸۸۰ میلیارد تومان بود اصلاحیه‌ای که شهرداری به شورا آورد ۵۹۵ میلیون تومان بود. همانطور که مشخص است رقم اصلاحیه‌ها به حداقل رسیده و این اتفاق خوبی است.

دبیر در ادامه به بودجه معاونت حمل و نقل ترافیک اشاره کرد و گفت: ابتدای کار شورای چهارم در سال ۹۲  بودجه معاونت حمل و نقل در بخش خصوصی که شامل ساخت اتوبان، بزرگراه و پل برای ماشین‌ها می‌شود ۱۰۶۵ میلیارد تومان بوده است ولی با توجه به اینکه نگاه شورا به بهبود حمل نقل عمومی بوده است این مبلغ در سال‌های بعدی کاهش پیدا کرده و به ازا بودجه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو افزایش یافته است. در سال ۹۳ میزان بودجه معاونت حمل و نقل عمومی در بخش خصوص ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ میزان بودجه این معاونت ۹۴۱ میلیارد تومان  و در سال ۹۵ این مبلغ ۸۶۵ میلیارد تومان بوده است و در سال ۹۶ به ۷۰۹ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

دبیر در ادامه با اشاره به اهمیت حمل و نقل عمومی گفت: در چهار سال شورای چهارم سعی کردیم در بودجه نگاه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی به ویژه مترو داشته باشیم در مجموع چهار سال مبلغ  ۹۰۶۴ میلیارد تومان را به مترو اختصاص دادیم که این مبلغ از سال ۹۲ تا ۹۶  روند رو به رشدی را داشته است به طوری که بودجه مصوب مترو در سال ۹۲ مبلغ ۶۵۲ میلیارد تومان بوده ولی در سال ۹۶ این مبلغ به ۲۳۰۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مجموع ۳۶۹۵ میلیارد تومان را به اتوبسرانی و ۳۲۳.۵ میلیارد تومان را به تاکسیرانی اختصاص یافته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به  نظارت و کنترل پروژه‌ها شهردای تهران اشاره کرد و گفت: از جمله کارهایی که کمیسیون برنامه و بودجه انجام داد شامل طراحی و پیاده‌سازی سامانه نظارت بر پروژه‌ها توسط کمیسیون برنامه و بودجه، بازدیدهای میدانی و دوره‌ای توسط کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه (هر سه ماه یکبار)، بازدید از کلیه پروژه‌های شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه در سه نوبت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ توسط اعضای محترم کمیسیون و همچنین تهیه گزارش‌های نظارتی فصلی در خصوص نحوه عملکرد شهرداری تهران در پیشبرد و تکمیل پروژه‌های عمرانی و مشکلات و موانع موجود و ارائه آن در شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

دبیر با اشاره به  بحث مالی ذی حسابی شهرداری عنوان کرد: از اتفاقات خوب در دوره چهارم برای  اولین بار در دوره مدیریت شهری  اتفاق افتاد ملزم نمودن شهرداری تهران به پرداخت دیون پیمانکاران و بانک‌ها موضوع تبصره‌های بودجه سالانه ارائه گزارش بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا تاریخ ۳۱/۳/۹۵ بود همچنین پیگیری نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه بوده است.

وی افزود: برای اولین بار بررسی مطالبات از دولت‌های گذشته توسط سه مؤسسه حسابرس رسمی صورت گرفت و پیگیری پیاده‌سازی و اجرای سیستم جامع مالی (فاینانس) در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به جز برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته) در شورای چهارم انجام شد. همچنین ملزم نمودن شهرداری تهران مبنی بر تعیین ذیحساب جهت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران علیرغم مقاومت‌های بعمل آمده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از دیگر اقدامات شورای چهارم بوده است.

دبیر در ادامه به میزان بدهی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اولین بار تا پایان سال ۳۱/۳/۹۵ محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران(اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰۴۹۵ میلیارد تومان می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به مطالبات شهرداری تهران از موسسات دولتی اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون  در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

دبیر در ادامه با اشاره به توجه به نیروی انسانی شهرداری تهران اینطور توضیح داد: بررسی و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران (به استناد برنامه پنج ساله دوم در بودجه‌های سنواتی)، تخصیص اعتبار به منظور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در سال ۱۳۹۶، شفاف نمودن ردیف‌های پرداختی حقوق و مزایای نیروهای شاغل در مناطق ۲۲ گانه و ایجاد ردیف هزینه‌ای مشخص در منطقه از جمله کارهای کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی بودجه مصوب شهرداری بوده است.

وی افزود: تفکیک پرداخت حقوق و مزایا از پروژه‌های نگهداشت و ایجاد ردیف مستقل هزینه‌ای در سال ۱۳۹۶، اختصاص ردیفی به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته و در راستای مساعدت و کمک ویژه به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان محترم شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ ردیفی در قالب حق مسکن اختصاص و طی سال‌های اخیر نیز این روند ادامه داشته است.

دبیر با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره قشر زحمت‌کش جامعه بوده‌اند و باید بیش از اینها به آنان توجه شود گفت: در شورای چهارم بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به جان‌باختگان و معلولان کارکنان سازمان آتش‌نشانی در سال ۱۳۹۵ و همچنین توجه ویژه در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق کارکنان شاغل در سازمان آتش‌نشانی مدنظر قرار گرفت. همچنین اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان به منظور کمک به خانواده‌های شهدای آتش‌نشانی در حادثه پلاسکو از اقداماتی بود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ مصوب شد. تصویب لایحه‌ای به منظور کسب درآمدهای پایدار توسط سازمان آتش‌نشانی  از دیگر اقدامات شورای چهارم بود که می‌توان به آن اشاره کرد.  

دبیر در خصوص حسابرسی‌ها صورت گرفته اظهار داشت: به روز شدن گزارش‌های مربوط به تفریغ سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی و تصویب گزارش‌های تلفیق سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ در دوره چهارم، نهایی نمودن گزارش مربوط به تلفیق سال ۱۳۹۱ جهت ارائه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و ارائه گزارش تلفیق سال ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ از اقدامات صورت گرفته در شورای چهارم بوده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به گزارش‌های حسابرسی‌ها گفت: قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی مناطق و واحدهای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲، قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ همچنین ارائه پیشنهاد انتخاب حسابرس واحد توسط شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران توسط کمیسیون که این موضوع پس از بررسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. برای اولین بار و در حال حاضر حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در حال حسابرسی همزمان سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کلیه مناطق ۲۲ گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.

ارسال نظر

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟

پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟

ابوبکر بغدادی در پیام روز گذشته خود چه گفت؟

ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه تروریستی وهابی داعش برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۴ در برابر دوربین ظاهر شد. آخرین بار او در میانه سال ۲۰۱۴ در خطبه‌ای در مسجد نوری موصل، خلافت خود را اعلان کرده بود و از آن پس هیچ تصویری از وی منتشر نشده بود.

​کنکاشی پیرامون مفهومِ «دینداران در خدمت جامعه»

ضعفِ جدی در بازنمایی رسانه ایِ صحیح (و نه شتاب زده و هیجان زده با چاشنی التهاب و اثبات) فعالیت ها و دغدغه های این طیف و از سوی دیگر پررنگ شدنِ برخی ضعف ها و خطاها در معدود و محدود بخش ها و چهره های این طیف عامل دیگری است که به شکل گیری تصورِ فاصله میان جامعه و دینداران منجر شده است. فاصله ای که در مدل های تندتر دشمنی نیز تصویر می شود.

تظاهرات گسترده اهالی دیرالزور علیه اشغالگری کردها

اهالی شهرها و روستاهای تحت سیطره شبه‌نظامیان کرد در بخش شرقی استان دیرالزور، طی سه روز اخیر علیه اشغالگری کردها به شورش و تظاهرات دست زده‌اند. این اعتراضات ابتدا از تجمع اعتراضای روز شنبه در شهر «البصیره» آغاز شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

کوتاه از آشپزخانه موکب حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) در مناطق سیل زده خوزستان
این بیست و سه نفر 
آزمون ارشد ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار می شود
کنکور ارشد به تعویق افتاد
بخند...بیشتر... آهاان...یک...دو...سه...
گذری بر فرآیند آتلیه‌ای شدن فرزندان
به بهانه سیل در استان‌های مختلف کشور
اگر این میزان باران در ژاپن ببارد چه مى‌شود؟
آیا گذشته‌گرایی تاثیری در زندگی و آینده‌مان دارد؟
شهر غرق در نوستالژی
توضیجات قاضی مسعودی مقام درباره سوبرداشت از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی
۱۰۰هزار میلیارد تومان رقم اخلال در نظام اقتصادی است نه تحصیل مال
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین