حسن رحیم‌پور ازغدی:

هیئت سکولار را سفارت انگلیس قمه و قیمه می‌دهد

حسن رحیم پور ازغدی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهم‌ترین اصول هیئتی و مذهبی بودن را تبعیت از اصول اهل‌بیت(ع) از جمله دستگیری از نیازمندان دانست.

به گزارش نسیم آنلاین: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهم‌ترین اصول هیئتی و مذهبی بودن را تبعیت از اصول اهل‌بیت(ع) از جمله دستگیری از نیازمندان دانست.

به گزارش روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، حسن رحیم پورازغدی صبح امروز 25مردادماه در نهمین همایش هیئت‌های محوری و برگزیده کشوری در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم گفت: اهل‌بیت(ع) اگر معین الضعفا و باب الحوایج هستند، به این معنی است که یکی از مهمترین ارکان امامت این حضرات کمک به درماندگان و محرومان بوده است؛ پس کسانی که با این القاب از اهل‌بیت(ع) یاد می کنند باید خود را در این تراز قراردهند.

وی افزود: برخی از هیئت ها و منابر و مجالس اهل‌بیت(ع) راجع به اشخاص صحبت می کنند ولی رابطه آنها را با امت امروز قطع می کنند؛ مثلا راجع به کربلا صحبت می کنند ولی راجع به مثل ها و تکرارهای تاریخ آن سخن نمی گویند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: زمانی که در نماز، تابع امام جماعت هستیم چگونه تصور می کنیم که نباید از اهل‌بیت(ع) تبعیت کنیم؛ برخی ها به خاطر مسایلی که در روز کربلا رخ داد به حدی گریه و بی تابی می کنند که به حد مرگ می افتند ولی حاضر نیستند در خصوص مسایلی که در همین مسیر در سیر تاریخ رخ داده است کوچکترین مداخله ای کنند؛ اسلام شناسی که با سنت پیامبر و اهل‌بیت(ع) منافات دارد قطعا درست نیست.

پورازغدی تصریح کرد: این سیره و آیات وروایات برای مردم دوران غیبت عنوان شده است وباید از همه این منابع استفاده کنیم؛ هدف ما از ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) صرفا اثبات حقانیت این مکتب نیست زیرا پس از اثبات حقانیت وظیفه ما تازه شروع می شود؛ تازه اگر همه مردم جهان مسلمان شوند همسان ما خواهند شد ولی می توانیم اگر از خود بپرسیم که خود ما برای مکتب اهل‌بیت(ع) و هدف این مکتب چه کردیم چه پاسخی داریم؟

وی گفت: رشد فرد و جامعه، توحید، اخلاق، معنویت و گسترش اخلاق و عدالت در جامعه از اهداف اصلی مکتب اهل‌بیت(ع) است؛ روضه و مداحی ها وسیله است و اگر ما را به هدف نرساند قطعا همین مراسمی که بدون در نظر گرفتن اهداف مکتب باشد به انحراف کشیده می شود زیرا اولین مجلس رسمی قانونی برای امام حسین(ع) از سوی یزید برگزار شد؛ در زمان پهلوی سفارت انگلیس به مردم عزادار قمه و چای می داد و محمد رضا شاه پهلوی هم به هیئت ها قند و چای می داد.

وی افزود: اعدام شدن عالم بزرگ تبریز در روز عاشورا همزمان که با قمه زنی 40هزار نفره و بی تفاوتی عزاداران نسبت به این جنایت روس ها همراه بود از جمله وقایع تاریخی است که ثابت می کند که عزاداری که می گوید نباید سیاسی باشیم به چه سمتی می رود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: اهل‌بیت(ع) ما در محضر خداوند، عبد ذلیل و در محضر خلق نیز برادر مودب و خدمت گذار بودند؛ لازم است که در هیئت ها در هر عزاداری مرتبط به هر کدام از حضرات اهل‌بیت(ع) چند روایت از آن بزرگوار در خصوص خدمت به مردم ذکر شود؛ در روضه ها تنها به رجزخواهی های حضرت عباس(ع) بسنده نشود بلکه باید این مطلب را بیان کرد که ایشان به چه شکلی از مکتب الهی دفاع کردند.

پورازغدی تصریح کرد: خدمت به مردم به خصوص فقرا و ضعفا یکی از مهمترین دستورات اهل‌بیت(ع) است؛ کمونیست ها و بهایی ها و وهابی ها و گروه های تبشیری و کلیسا و سرویس های جاسوسی دنیا با حربه خدمت رسانی به یارگیری اقدام می کنند؛ البته برخی از آنها برای خدا این کارها را انجام می دهند ولی عوام فریبان بسیاری نیز در بین آنها وجود دارد؛ این افراد در روستاهای ما نیز فعال می کنند و به شکار نسل جوان ما می پردازند؛ تا سالها نیز مردم متوجه بهایی یا وهابی بودن آنها نمی شوند.

وی گفت: جایی که هیئتی و منبری ما نرود قطعا با آخوندهای وهابی پر می شود و مرده های شیعه را غسل و دفن می کنند و به مردم فقیر مناطق دورافتاده کمک می کنند؛ این گروه با سخنان خدمت محورانه فعالیت می کنند؛ متاسفانه در این میان با چند سیاست مدار نا اهل و فرزندان آنها بهانه برای کوبیدن انقلاب و شیعه ایجاد می شود و پی در پی شایعات مختلف است که به خورد مردم داده می شود.

وی افزود: هدف اصلی دشمنان ،کوبیدن مکتب اهل‌بیت(ع) است و به همین طریق سخنان غیر واقعی در خصوص مسایل مرتبط به انقلاب مطرح می کنند؛ حال در این میان اگر هیئتی ها ما با پرچم امام حسین(ع) در صف اول خدمت رسانی مردم باشد جهاد واقعی در این دوره شکل می گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: ابن ملجم از نیروهای جهادی شهادت طلب بود که در جریان ادامه جریان ولایت و حکومت در زمان پس از پیامبر به شک افتاد؛ خوارج نیروهای دارای شور و بدون شعور بودند؛ عده ای هم هستند که شعور دارند ولی به هیچ وجه شور ندارند که بدون شور قطعا به دایره بی تعهدی خواهند افتاد.

 

پورازغدی تصریح کرد: یک میلیون نفر در یمن به وبا مبتلا شدند و هزاران کودک به خاطر بی غذایی و بی آبی مردند ولی متاسفانه صدایی از کسی بر نمی آید؛ متاسفانه خیزشی که باید و شاید در این زمینه شکل نگرفت و قشر مذهبی و غیر مذهبی ما نسبت به این مساله واکنشی نشان نمی دهند.

وی گفت: آنچه در گزارش های تاریخی در خصوص حکم امام علی(ع) در تاریخ اسلام گزارش می شود و این مطلب را می توان یافت آن است که ایشان تنها کسانی را اعدام کرد که ایشان را خدا می دانستند؛ این افراد در حین اعدام هم می گفتند که علی(ع) خداست و دست از سخنان خود بر نمی داشتند؛ امام علی(ع) بارها سعی کردند که با هدایت این افراد آنها را نجات دهند ولی این افراد حاضر به استغفار نبودند.

وی افزود: فقرا و مستضعفان و طبقه سفلی در مکتب ما جزو مهمترین افرادی هستند که باید در جامعه به داد آنها رسید زیرا این افراد بی دفاع هستند و توان دفاع در مقابل کوچکترین مسایل طبیعی و غیر طبیعی را ندارند؛ امروز خانواده هایی داریم که کل زندگی آنها با یارانه می گذرد؛ امروزه زنان بی سرپرست و بیماران بیکار و... بسیاری در جامعه ما حضور دارند ولی متاسفانه هنوز آن حسی که اهل‌بیت(ع) از ما انتظار داشتند در خصوص این افراد شکل نگرفته اند در حالی که امام علی(ع) فرمودند که هرجا که این افراد حضور دارند ما و انبیا هم هستیم ولی متاسفانه پیروان حضرت حضور ندارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: وقتی این حس در میان پیروان امام علی(ع) وجود ندارد قطعا در میان ادارات نیز نباید این مساله را جستجو کرد؛ ایشان فرمودند که خدا در میان این طبقه هستند؛ این طبقه انسان های بی ادعا و بسیار قانع هستند؛ این افراد غم هایی دارند که شاید برای اکثر جامعه قابل درک نباشد؛ هیئتی و روحانی هیئتی و مکتب اهل‌بیت(ع) باید در کنار این مردم زندگی کنند و آنها را با کمک های کوچک دلگرم کنند.

پورازغدی تصریح کرد: امروزه اجاره های خانه های شمال شهر تهران به اندازه قیمت خانه است؛ باید مقابل خانه های ثروتمندان رفت و پرسید که این مال را از کجا آورده اید؟ امام علی(ع) فرمودند که بخش مهمی از بیت المال را باید صرف پایین ترین طبقات کنید و در این کمک بین دورترین و نزدیک ترین منطقه نباید تبعیضی قائل شد؛ امام از درد گرسنگی مردم در دورترین مناطق تا صبح نمی خوابیدند و اگر این امام را با رفتار خود مقایسه کنیم به چه نتیجه ای می رسیم؟

وی گفت: یک بلای دیگر که دچار برخی از مسئولین و برخی مذهبیون شده، مساله رفاه زدگی است؛ نباید پنداشت که اگر مذهبی و هیئتی بودیم حق داریم هرگونه که دوست داریم زندگی کنیم؛ نباید این رفاه ما را از زندگی محرومان دور کند.

وی افزود: امام علی(ع) به جناب مالک اشتر فرمودند که حتی کارهای عمرانی بزرگ نیز نباید تو را از رسیدگی به محرومان باز بدارد زیرا آنها برای همه کمک های کوچک نیز نیازمند فوری هستند؛ پروژه های بزرگ نباید ما را نسبت به فقرا بی تفاوت کنند؛ زیرا مشکلات فقرا برای ما کوچک ولی برای آنها بسیار بزرگ است؛ امام همچنین فرمودند که حاکم نباید برای طبقات مردم رو ترش کند و یا برای آنها ژست و قیافه بگیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: امام علی(ع) و اهل‌بیت(ع) نسبت به حقوق کودکان بسیار حساس بودند؛ ایشان که می فرمودند اگر تمام دنیای عرب در مقابل من بایستند از آنها نمی ترسم در محضر خدا و در مواجهه با انسان های مظلوم و به خصوص کودکان یتیم به لرزه می افتادند؛ روایت شده است که زمانی که ایشان صدای گریه کودکان و ایتام را می شنید به ضعف می افتادند.

پورازغدی تصریح کرد: رسیدگی امام به ایتام به حدی بود که برخی از کودکان می گفتند که ای کاش ما هم یتیم بودیم؛ چرا نباید در جامعه چنین رفتاری با مستمندان داشته باشیم؟ ائمه ما اسوه خدمت به مردم و حل مشکلات مردم بودند؛ مردم همیشه باید حس کنند که حامی آنها از همین قشر هستند؛ امام علی(ع) برای یک مهمان فقیر خود بخشی از باغ خود که 12هزار درهم بود را فروختند تا 4هزار درهم این جوان فقیر با بخشی از آن پول بتواند ازدواج کرده و شغلی بیابد و خانه بخرد؛ پس از شنیدن این خبر، فقرای مدینه صف کشیدند و امام نیز 8هزار درهم از 12 هزار درهم پول باغ را به آنها بخشید.

وی گفت: مدل زندگی امامان ما استثنایی است که از ما هم می خواهند در این مسیر گام برداریم؛ فضه  وحضرت زهرا(س) کارهای منزل را با هم تقسیم می کردند و خدمت کاری محض معنی نداشت؛ حتی روایت شده است که حضرت زهرا(س) فضه را که در خواب بود را نیز باد می زدند تا او راحت بخوابد و ایشان نیز کارهای منزل را به جای فضه انجام می دادند؛ سلمان نقل می کند که معلوم نبود که کدام یک از این خانم ها خدمت کار این خانه است.

ارسال نظر

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟

پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟

ابوبکر بغدادی در پیام روز گذشته خود چه گفت؟

ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه تروریستی وهابی داعش برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۴ در برابر دوربین ظاهر شد. آخرین بار او در میانه سال ۲۰۱۴ در خطبه‌ای در مسجد نوری موصل، خلافت خود را اعلان کرده بود و از آن پس هیچ تصویری از وی منتشر نشده بود.

​کنکاشی پیرامون مفهومِ «دینداران در خدمت جامعه»

ضعفِ جدی در بازنمایی رسانه ایِ صحیح (و نه شتاب زده و هیجان زده با چاشنی التهاب و اثبات) فعالیت ها و دغدغه های این طیف و از سوی دیگر پررنگ شدنِ برخی ضعف ها و خطاها در معدود و محدود بخش ها و چهره های این طیف عامل دیگری است که به شکل گیری تصورِ فاصله میان جامعه و دینداران منجر شده است. فاصله ای که در مدل های تندتر دشمنی نیز تصویر می شود.

تظاهرات گسترده اهالی دیرالزور علیه اشغالگری کردها

اهالی شهرها و روستاهای تحت سیطره شبه‌نظامیان کرد در بخش شرقی استان دیرالزور، طی سه روز اخیر علیه اشغالگری کردها به شورش و تظاهرات دست زده‌اند. این اعتراضات ابتدا از تجمع اعتراضای روز شنبه در شهر «البصیره» آغاز شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟
پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟
داستان عجیب از زندگانی شهید مدافع حرم
فیلم: از خالکوبی و قلیان تا شهادت
اهدای عواید حاصل از فروش بلیت و محصولات فرهنگی به هموطنان سیل‌زده
جشنواره جهانی فیلم فجر «سفیر مهربانی» هلال احمر شد
دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو خبر داد
حضور مهمانان خارجی در جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا
۱۹ فروردین و حکاکی انگشتر؛
خرافه یا واقعیت؟ شرف الشمس چیست؟
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با فارس:
مابه‌التفاوت هزینه سفر به عتبات به زائران بازگردانده می‌شود
شایعه است! / هرچه وزارت اطلاعات بگوید قبول دارم
توضیح ضرغامی درباره خروج آرشیو صداوسیما در دوران ریاستش
تحلیلی بر مهمترین نقاط قوت و ضعف سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر
صعود جوانان، سقوط پیشکسوت‌ها!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین