ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی در خصوص روند نگران کننده رشد پایه پولی در دولت روحانی به خبرنگار ما گفت: نقدینگی هم اکنون بالای 1650 هزار میلیارد تومان و پایه پولی حدود 250 هزار میلیارد تومان است. این حجم از نقدینگی و پایه پولی در تاریخ ایران سابقه نداشته است و متاسفانه با تورم و رکود بسیار شدیدی روبه رو شده ایم.

وی افزود: تورم و رکود در بدترین حالت اقتصادی ممکن است که در یک اقتصاد به تصویر کشیده می‌شود. این حالت بد هم اکنون در سالهای اخیر با روی کار‌آمدن دولتهای یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است.

وی گفت: یکی از علل افزایش حجم پایه پولی در دولت آقای روحانی بدهی‌هایی است که دولت پرداخت نکرده و به جای اینکه با پیمانکارها تسویه کند، تمدید کرده است! وی افزود: متاسفانه اکنون مدتی است تورم غیر قابل مهار شده که ناشی از برخی سیاستگذاری های دولتی است.

 

گفتگو از یگانه عسگری