توضیحات متهم ردیف اول پتروشیمی درباره استفاده از شرکتهای شخصی‌

عنوان

رضا حمزه‌لو مدعی شد به دلیل عدم اطمینانی که به شرکتهای خصوصی غریبه و بانکها در شرایط تحریم داشته است برای انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از شرکتهای خصوصی شخصی‌اش استفاده کرده است.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی بازرگانی و متهم ردیف اول مفاسد مالی پتروشیمی در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی محصولات شرکتهای پتروشیمی بندر امام، تندگویان، نوری، خوزستان، اروند و مبین را صادر کرده و به فروش می رسانده است، گفت: با تک تک این مجتمع های تولیدی صورتجلساتی داریم و در میزان تناژ و قیمت ها هم بین طرفین توافق وجود دارد.

حمزه لو در ادامه مدعی شد که اساسا هیچ شرکتی صددرصد ارز حاصل از فروش خود را وارد کشور نمی کند.

وی با اشاره به اینکه مالک نمی خواهد ارزش را واگذار کند افزود: ما کارگزاریم و در این مورد تصمیم گیر نیستیم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال به شرکت بازرگانی دستورالعمل می دهد.

وی در ادامه به نمونه ای از دستورالعمل که در تاریخ 23/1/89 درباره پتروشیمی بندرامام صادر شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل که هم ارزی و هم ریالی است می گوید هر هفته مبلغ 192.5 میلیارد ریال بابت خوراک به این شرکت پرداخت شود.

در این قسمت نماینده داستان گفت: طبق اساسنامه شما مأمور به بازاریابی داخلی و خارجی هستید که بابت فروش داخلی ریال می پردازید.

متهم نیز ضمن رد این سخن نماینده دادستان گفت: معلوم است شما به کاری که صورت گرفته مسلط نیستید.

حمزه لو در ادامه با بیان اینکه مبلغ کل صادرات محصولات پتروشیمی 9.9 میلیارد یورو بوده است گفت: از این میزان 4.6 میلیارد به دستور ان پی سی در خارج از کشور بابت تادیه وامهای فاینانس و خرید تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز پرداخت شده است و مابقی آن به میزان 5.3 میلیارد مدارک سوئیفت وجود دارد که آن را پرداخت کردیم.

متهم پرونده سپس به سبد ورودی شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این سبد شامل مبالغ حاصل از فروش محصولات شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی و تجارت خود شرکت بازرگانی که اعداد و ارقام آن موجود است. در سال 89 خالص دریافتی از محل فروش های داخلی 2 هزار میلیارد تومان بوده که تماما صورتجلسه دارد.

حمزه لو در ادامه با اشاره به خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: پس از آن ان پی سی دچار چالش شد چون همه تولیدکنندگان محصول را به دست شرکت بازرگانی می دادند و به نوعی خزانه داری مجموعه بود و شرکت نفت هم که مطالباتی را از تک تک شرکتهای پتروشیمی داشت به محض خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه تولیدی ها هم خصوصی شوند همه آنها را مطالبه کرد. سال 89، 2700 میلیارد ریال کسری وجود داشته که ما 104 میلیون دلار برای جبران آن فروختیم در سال 90  سه هزار و 100 میلیارد ریال فروش داخل بوده 7 هزار میلیارد دستور پرداخت داده اند، یعنی 3900 میلیارد ریال کسری وجود داشته است. ما به طور هفتگی فروش داخلی و خارجی و پرداخت ارز و ریال و دستوراتی را که می گرفتیم و میزان ارزی را که تبدیل کردیم گزارش می دادیم. دستور پرداخت ریال اضافه و تبدیل ارز توسط خود شرکت ملی پتروشیمی صادر می شد.

متهم در ادامه با ادعای اینکه صددرصد ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی به ارز پرداخت شده است، افزود: بخشی به دستور خودشان در خارج کشور و بخشی به وسیله سوئیفت و بخشی از آن هم به دلیل نیاز مازادی که خودشان ایجاد کردند به ریال تبدیل و پرداخت شده است.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه به صورتجلسه تاریخ 7 آذر ماه 1394 هیئت مدیره شرکت بازرگانی اشاره کرد و افزود: در آنجا به صراحت تاکید شده که معادل 6.5 میلیارد یورو از مجموعه ارز حاصل از فروش با منشاء ارز داخلی و یا معادل ریالی پرداخت شده که یکی از دلایل ماست.

وی سپس خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از توضیحات آقای حمزه لو نفهمیدم که آیا ایشان قبول دارند که ارز باید داخل کشور می آمد یا خیر.

متهم در پاسخ گفت: هر ارزی که از طریق سوئیفت به حساب بانک مرکزی وارد شود گویا وارد کشور شده است، اما مفهومی که در کیفرخواست موجود است آوردن فیزیکی ارز به داخل و گرفتار کردن خودمان است که دیگر نتوانیم آن ارز را به خارج متصل کنیم، چرا که سوئیفت قطع است.

نماینده دادستان نیز در پاسخ با اشاره به اینکه قبول داریم که اگر ارز خارج کشور در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و یا برای احتیاجات تولیدکنندگان مصرف شود برای کشور ارزآوری شده است، افزود: اما مسئله این است که شما 3 شرکت به نام خودتان تأسیس کرده اید و ارز وارد شده به آنها را به معادل ارز داخلی پرداخت کرده اید.

حمزه لو در پاسخ به این گفته نماینده دادستان مدعی شد که هیچ ارزی از داخل تهیه و بابت فروش به پتروشیمی داده نشده است و برای همه پرداخت ها مدارک سوئیفت وجود دارد.

وی سپس به صورتجلسه ای در سال 90 اشاره کرد که براساس آن شرکت بازرگانی 2.5 میلیون یورو در شبکه بانکی و 3.2 میلیون یورو خارج از شبکه بانکی به فروش رسانده است. همچنین در سال 91، 622 میلیون یورو تبدیل ارز و 334 میلیون یورو فروش در شبکه بانکی داشته که مجموع آن 6 هزار و 656 میلیون یورو می شود.

وی در توضیح این اعداد و ارقام با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سبدی از درآمدهای ارزی شرکتهای تولیدی خود در اختیار داشته که به شرکت بازرگانی دستور می داده با آن چه کار کند، افزود: گاهی با پول یک شرکت برای شرکت دیگری خرید انجام می شد و این را به منزله این گرفته اند که ریالی بابت تأمین آن خرید جایگزین شده است که اینگونه نیست. 3.2 میلیون یورو وجود خارجی ندارد، بلکه بخشی از آن همان 2.5 میلیون یوروی اولیه است و 700 میلیون یوروی آن نیز مربوط به جابه جایی ارز بین مجتمع هاست.

حمزه لو در این خصوص به شکایت تعدادی از متهمان به شورای حل اختلاف برای تعیین تکلیف مبلغ 3.2 میلیون یورو اشاره کرد و افزود: رای شورا در نهایت این است که با عنایت به مطالب پیش گفته و قرار کارشناسی و رسیدگی های صورت گرفته کل وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی در سال 90 مربوط به شرکت ملی و هلدینگ خلیج فارس به میزان 4 هزار و 676 میلیون یورو بوده که براساس مجوزهای صادره ان پی سی مبلغ 2570 میلیون یورو از سیستم بانکی و باقیمانده آن به میزان 2108 میلیون یورو بابت اقساط و خرید قطعات پرداخت شده و ارز مازادی برای خرید و فروش وجود نداشته است. مازاد پرداختی حاصل از شرکتهای خصوصی تابعه و تجارت شرکت بازرگانی بوده اند.

وی در خصوص چرایی استفاده از شرکتهای شخصی خودش برای فروش محصولات پتروشیمی و اخذ ارزهای حاصل از آن نیز گفت: وقتی من مدیرعامل شرکت بازرگانی شدم گفتم که مبادلات بانکی قطع شده و پی سی سی تمام است اما ما باید صادرات را حفظ کنیم.

حمزه لو با بیان اینکه برای صادرات فرمولی پیدا کرده بودند که تا کیلوی آخر محصولات پتروشیمی را در زمان تحریم صادر کرده اند به مجوز هیئت مدیره شرکت بازرگانی با 7 امضا به تاریخ 18 شهریور 1389 اشاره کرد و افزود: اینها چون حاضر نبودند خودشان را به خطر بیندازند در این صورتجلسه نوشتند با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بین المللی و به منظور تصریح در انجام امور جاری کشور تصمیم گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفیذ می شود و به این صورت یک امضای من به منزله 7 امضا شد.

متهم پرونده با بیان اینکه حالا دو راه وجود داشت افزود: یک راه استفاده از شرکتهای پوششی غریبه بود و راه دیگر استفاده از شرکتهای سهامدارانی بود که صد میلیارد سهام داشتند.

وی با بیان اینکه به هیچ غریبه ای اعتماد نداشته چرا که غریبه ها پولها را برداشته و دررفته بودند مدعی شد: دنیز تنها شرکتی بود که می توانست ارقام بزرگ را جابه جا کند.

حمزه لو با این ادعا که این شرکت عین یوروها را جابه جا می کرده است، افزود: در مقاطعی 100 میلیون یورو در حساب شرکت پول بوده که اگر می خواست خیانت کند برمی داشت و می رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط تحریم بانکها هم شرکتهای خصوصی را برای انتقال پول به کار گرفته بودند اما مسئولیت عدم انتقال توسط آنها را نمی پذیرفتند گفت: آیا به این بانکها می شد پول داد؟ به این دلیل ما از شرکتهای شخصی استفاده کردیم.

حمزه لو سپس به شفافیت مالی خود در شرکت بازرگانی اشاره کرد و گفت: من در تاریخ 31 شهریور 90 از شرکت جدا شدم و ظرف 5 روز تسویه حساب 20 میلیاردی خودم را انجام دادم در حالی که تسویه حساب مدیران دیگر 10 سال طول می کشد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو: در جلسه بعد باید درباره نقش مرجان شیخ الاسلامی مفصل توضیح دهید

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟

پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟

ابوبکر بغدادی در پیام روز گذشته خود چه گفت؟

ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه تروریستی وهابی داعش برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۴ در برابر دوربین ظاهر شد. آخرین بار او در میانه سال ۲۰۱۴ در خطبه‌ای در مسجد نوری موصل، خلافت خود را اعلان کرده بود و از آن پس هیچ تصویری از وی منتشر نشده بود.

​کنکاشی پیرامون مفهومِ «دینداران در خدمت جامعه»

ضعفِ جدی در بازنمایی رسانه ایِ صحیح (و نه شتاب زده و هیجان زده با چاشنی التهاب و اثبات) فعالیت ها و دغدغه های این طیف و از سوی دیگر پررنگ شدنِ برخی ضعف ها و خطاها در معدود و محدود بخش ها و چهره های این طیف عامل دیگری است که به شکل گیری تصورِ فاصله میان جامعه و دینداران منجر شده است. فاصله ای که در مدل های تندتر دشمنی نیز تصویر می شود.

تظاهرات گسترده اهالی دیرالزور علیه اشغالگری کردها

اهالی شهرها و روستاهای تحت سیطره شبه‌نظامیان کرد در بخش شرقی استان دیرالزور، طی سه روز اخیر علیه اشغالگری کردها به شورش و تظاهرات دست زده‌اند. این اعتراضات ابتدا از تجمع اعتراضای روز شنبه در شهر «البصیره» آغاز شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

کوتاه از آشپزخانه موکب حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) در مناطق سیل زده خوزستان
این بیست و سه نفر 
آزمون ارشد ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار می شود
کنکور ارشد به تعویق افتاد
بخند...بیشتر... آهاان...یک...دو...سه...
گذری بر فرآیند آتلیه‌ای شدن فرزندان
به بهانه سیل در استان‌های مختلف کشور
اگر این میزان باران در ژاپن ببارد چه مى‌شود؟
آیا گذشته‌گرایی تاثیری در زندگی و آینده‌مان دارد؟
شهر غرق در نوستالژی
توضیجات قاضی مسعودی مقام درباره سوبرداشت از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی
۱۰۰هزار میلیارد تومان رقم اخلال در نظام اقتصادی است نه تحصیل مال
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین