اخبار آراء (۶)

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

دیرین دیرین - این قسمت: کی بود کی بود

این قسمت از مجموعه انیمیشن دیرین دیرین به موضوع شفافیت آراء نمایندگان مجلس و در نتیجه پاسخگو بودن آنها پرداخته است.

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

اخبار آرشیوی

آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم// نتایج رسمی شمارش آراء تاکنون؛ کل آراء مأخوذه 12091699// حسن روحانی؛ 6049655/ محمدباقر قالیباف؛ 1844463/ محسن رضایی؛ 1518964/ سعید جلیلی؛ 1400712/ علی‌اکبر ولایتی؛ 729044/ سیدمحمد غرضی؛ 143301

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

اخبار آرشیوی

آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم// نتایج رسمی شمارش آراء تاکنون؛ آراء صحیح 9859142// حسن روحانی؛ 5003633/ محمدباقر قالیباف؛ 1582724/ محسن رضایی؛ 1298597/ سعید جلیلی؛ 1229151/ علی‌اکبر ولایتی؛ 620908/ سیدمحمد غرضی؛ 124129

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

اخبار آرشیوی

آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم// نتایج رسمی شمارش آراء تا کنون؛ کل آراء مأخوذه 8319768/ حسن روحانی؛ 4125032/ محمدباقر قالیباف؛ 1341947/ سعید جلیلی؛ 1056327/ محسن رضایی؛ 902121/ علی‌اکبر ولایتی؛ 521097/ سیدمحمد غرضی؛ 104214

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

اخبار آرشیوی

آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم// نتایج رسمی شمارش آراء تا کنون؛ کل آراء مأخوذه 6598300؛ و آراء صحیح 6387317// حسن روحانی؛ 3219322/ محمدباقر قالیباف؛ 1095671/ سعید جلیلی؛ 868301/ محسن رضایی؛ 708941/ علی‌اکبر ولایتی؛ 412941/ سیدمحمد غرضی؛ 82141

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

اخبار آرشیوی

آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم// نتایج رسمی شمارش آراء تا کنون؛ 4146 شعبه؛ کل آراء مأخوذه 2186069؛ و آراء صحیح 2114063// حسن روحانی؛ 1035805/ محمدباقر قالیباف؛ 377733/ سعید جلیلی؛ 302748/ محسن رضایی؛ 240280/ علی‌اکبر ولایتی؛ 128049/ سیدمحمد غرضی؛ 29448

  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین