اخبار دولت انقلابی (۵)

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

موشن گرافیک دولت انقلابی - سیاست - (5)

در این موشن گرافیک، توصیه های مقام معظم رهبری به دولت، در زمینه سیاست و صراحت در اتخاذ مواضع انقلابی را مشاهده می کنید.

به مناسب هفته دولتسه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷

موشن گرافیک دولت انقلابی - فرهنگ مسئله اساسی - (4)

از کارهای اساسی در مورد فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری 1. تولیدات فرهنگی سالم 2. جلوگیری از تولید های مضر

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

موشن گرافیک دولت انقلابی - مسئله اقتصاد - (3)

در این موشن گرافیک، توصیه های اقتصادی مقام معظم رهبری به دولت را مشاهده می کنید.

بمناسبت گرامیداشت هفته دولت یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

موشن گرافیک "دولت انقلابی" - (2)

در این موشن گرافیک، انتظارات رهبر معظم انقلاب از دولت در زمینه اخلاق را مشاهده می کنید.

بمناسبت گرامیداشت هفته دولتشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

موشن گرافیک "دولت انقلابی" - (1)

در این موشن گرافیک، ابعاد مهم شخصیتی شهیدان رجایی و باهنر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را مشاهده می کنید.

  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین