اخبار محمد رستگاری (۴۶)

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص109 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

شاخص هوای تهران 100 شد/ پایتخت لب مرز آلودگی

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ به عنوان مرز میان هوای سالم و ناسالم تعریف می‌شود.

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد/ شاخص 71 شد

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با کاهش 12 عددی آلاینده‌های جوی نسبت به روز گذشته با شاخص عددی 71 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

هوای تهران "سالم" است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

هوای تهران "سالم" است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفی هوای تهران با 17 عدد افزایش نسبت به روز گذشته بر روی عدد 98 قرار گرفته و سالم است.

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

هوای تهران "سالم" است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت "سالم" اعلام کرد.

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

هوای تهران سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران باشاخص کیفی ۸۵ در وضعیت سالم قرار دارد.

در دومین روز خرداد؛سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

هوای تهران "سالم" است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

رستگاری:چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت هوای پایتخت با شاخص کیفی 127 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هوای تهران با شاخص 89 سالم است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 89 در شرایط سالم قرار دارد.

گزارش آلودگی هوای سیزدهم اردیبهشت؛چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

هوای تهران "سالم" است/ پایتخت در مرز آلودگی

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز شاخص هوای سالم و ناسالم به شمار می‌رود.

رستگاری:دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پایتخت‌نشینان راحت نفس بکشند

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 84 در وضعیت سالم است.

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیفیت هوای تهران سالم است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 53 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

رستگاری خبر داد:شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

هوای پایتخت سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 58 در وضعیت سالم است.

رستگاری:دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

هوای پایتخت همچنان سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 71 در وضعیت سالم است.

رستگاری:سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

هوای پایتخت سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 63 در وضعیت سالم است.

رستگاری خبر داد:یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

بازگشت هوا به شرایط سالم بعد از دو روز ناسالمی

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 66 در وضعیت سالم است.

گزارش آلودگی هوای ۲۵ فروردین؛جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

هوای تهران برای افراد حساس ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۰۰ مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

گزارش آلودگی هوای ۲۴ فروردین؛پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

تهران برای حساس‌ها ناسالم شد

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۱ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۰۰ مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

رستگاری:چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

هوای تهران سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت هوای تهران با شاخص کیفی 71 در وضعیت سالم است.

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

هوای پایتخت "سالم" است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۴ و در وضعیت "سالم" اعلام کرد. عدد ۵۰ مرز هوای "پاک" و "سالم" تعیین شده است.

رستگاری:پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

هوای پایتخت سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 81 در وضعیت سالم است.

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

هوای پایتخت ناسالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 105 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

سلامت کیفیت هوای پایتخت ادامه دارد

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به تداوم کیفیت هوای پایتخت گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 97 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

بیشتر در حال بارگذاری...
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین